Pērnā gada beigās tika pieņemti vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tie ir tā sauktie ātrie uzlabojumi (quick fixes) pievienotās vērtības nodokļa sistēmā, kuriem vajadzētu uzlabot un vienādot noteikumus visās dalībvalstīs attiecībā uz preču piegādēm uz citām dalībvalstīm, konsignācijas preču piegādēm un starptautiskiem ķēdes darījumiem.