Uzņēmums nomā reprezentatīvo automašīnu pilna servisa auto nomā (iekļautas visas ar auto saistītās izmaksas, tostarp degviela). Vai tad, ja uzņēmums automašīnā uzstādīs globālās pozicionēšanas sistēmu, tiks fiksēts un ar maršruta lapām atšifrēts tas, ka automašīna tiek izmantota tikai un vienīgi saimnieciskajā darbībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamu darījumu nodrošināšanai (nav nedz auto noma, nedz operatīvais auto). Vai uzņēmumam būs tiesības atskaitīt priekšnodokli pilnā apmērā?