Līdz šim pašvaldība apmaksāja deleģēto uzdevumu izpildi kā pakalpojumu, piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Šobrīd pašvaldība izskata iespēju kapitālsabiedrībai (pašvaldības kapitālsabiedrība) piešķirt dotāciju deleģēto uzdevumu izpildei. Tādējādi rastos ietaupījums uz PVN rēķina, jo pašvaldības dotācija nav ar PVN apliekams darījums. Iespējams, šo variantu nevarētu piemērot visiem deleģēto uzdevumu veidiem, bet varētu izmantot pakalpojumiem, kuros visu vai lielāko daļu veido atlīdzība, piemēram, sētnieku un kapu uzraugu pakalpojumiem. Vai šāda kapitālsabiedrībai piešķirtā dotācija ir ar PVN neapliekams darījums?