Labdien! Jau kopš 2012. gada janvāra grāmatvežiem jāspēj piemērot reversais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) būvniecībā. Bet sarežģījumi rodas, jo nesakrīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) viedoklis ar nodokļu konsultantu skaidrojumu par PVN piemērošanu būvniecībā. Sapratām, ka dušas telpu remonts atbilstu vienkāršotas renovācijas definīcijai, un nekādi atļaujas dokumenti un būvniecības iesniegumi no Būvvaldes nav nepieciešami. Izrakstījām rēķinu, kur piemērojām reverso PVN, kur par PVN samaksu budžetā atbildīgs pakalpojumu saņēmējs. Pakalpojumu saņēmējs rēķinu nepieņem, jo, tāpat kā VID, uzskata, ka PVN jāpiemēro vispārējā kārtībā. Kāds PVN tad galu galā vienkāršotam dušas telpu remontam jāpiemēro? Un kādas sekas no VID puses var būt šādām neskaidrībām un domstarpībām starp līdzējiem? Paldies!