Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs - juridiskā persona (uzņēmums), kuras darbības veids ir lietotu automašīnu tirdzniecība, - piemēro īpašo nodokļa režīmu darījumos ar lietotām mantām saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 138.pantu. Uzņēmums interneta izsolē iegādājies lietotu automašīnu. Rēķinu par iegādāto automašīnu izrakstīja Vācijas PVN maksātājs, kas darījumam piemēroja PVN kodu “T”. Koda skaidrojumā norādīts: "Tax-exempt export transaction (supply of goods)" ar atsauci uz Vācijas PVN likuma pantiem, kuros regulēti eksporta piegādes atbrīvojumi no PVN. Tātad darījuma partneris (Vācijas PVN maksātājs) automašīnas pārdošanas darījumam nav piemērojis PVN. Starptautiskajā preču transporta pavadzīmē (CMR) kā kravas (automašīnas) iekraušanas vieta uzrādīta Vācija un izkraušanas vieta - Latvija.

Vai Vācijas darījuma partneris - rēķina izrakstītājs - šajā gadījumā atbilst PVN likuma 138.pantā regulētā lietotu mantu pārdevēja jēdzienam? Vai uzņēmums (automašīnas pircējs) ir tiesīgs piemērot īpašo nodokļa režīmu saskaņā ar PVN likuma 138.pantu šādas automašīnas tālākai piegādei?