Vai, notiekot izslēgšanai no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra, jāatmaksā PVN 21% apmērā no pamatlīdzekļa (PL) atlikušās vērtības, ja, to iegādājoties, piemērots reversais PVN (elektronikai)?