2018. gadā piegādātājam tika samaksāts avanss par preci, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas kā priekšnodoklis tika uzrādīts PVN deklarācijā. 2020. gada aprīlī piegādātājs Uzņēmumu reģistrā tika likvidēts. Par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) skaidrs – nav apliekamā bāze. Jautājums ir par PVN. Vai likumiski to ir pienākums atmaksāt valsts budžetā? Vai drīkst norakstīt arī PVN summu, ja naudu no likvidētā debitora nesaņemsim?