Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs aprīlī izraksta avansa rēķinu trešās valsts fiziskai personai par preču piegādi, ko paredzēts veikt jūnijā. Avanss daļēji tiek ieskaitīts aprīlī, un atlikums - maijā. Kura taksācijas perioda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā uzrādāma eksportēto preču vērtība (48.1rinda)? Vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 120.panta 10.daļa piemērojama arī preču piegādēm? Vai neradīsies neatbilstība starp datiem, ko saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID) un muitas iestāde, ja darījumu uzrādīs tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā saņemts avanss?