Vai gadījumā, ja ir izrakstīts kredītrēķins un bijusi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) korekcija (ar standartlikmi apliekams darījums) deklarācijas 67.rindā, ir jāiesniedz PVN gada deklarācija? Gada deklarācijā abas aprēķinātās nodokļa summas taču sanāk vienādas, jo šī korekcija jau ir iespaidojusi arī mēneša deklarācijas galīgo rezultātu.