2016.gada novembrī SIA "A" iegādājās jaunu kravas automašīnu par 26 882 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 5645 EUR apmērā. Tā kā SIA "A" pamatdarbība ir mežsaimniecība un kokmateriālu pārdošana, samaksāto PVN uzņēmums atguva. 2017.gada maijā kravas automašīna avarēja, un apdrošināšanas kompānija to atzina par nelietojamu. Atbilstoši ekspertu slēdzienam apdrošināšanas kompānija novērtēja uzņēmuma zaudējumus un samaksāja SIA "A" 21 000 EUR, PVN līgumā nav pieminēts. Kā konkrētajā situācijā SIA "A" veikt PVN uzskaiti?