Uzņēmums saņem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par degvielu atmaksu. Atgūtais PVN tiek uzskaitīts ieņēmumos 8140 kontā, kā rezultātā par šo summu jāpalielina peļņa un jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN). Vai par šīm summām var tikt samazināts apliekamais ienākums UIN deklarācijas III.daļā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)"? Šādā gadījumā veidojas situācija, ka par nodokli ir jāmaksā nodoklis!