Vai, saņemot pakalpojumu no trešajām valstīm, rēķinā jābūt norādītam pievienotās vērtības nodoklim (PVN)?