Transporta pakalpojumu sniedzējs saņem pasūtījumu par kravu pārvadāšanu. Pasūtījumā norādītajā datumā pakalpojumu sniedzējs ir ieradies uzkraušanas vietā, tomēr viņš nevar nodrošināt kravas uzkraušanu, jo nav atbilstošas tehnikas. Tādējādi pakalpojumu nevar izpildīt, jo kravu nevar uzkraut. Tā kā degviela ir iztērēta un šoferis ir braucis (atradies darbā), pasūtītājs piekrīt samaksāt 80 EUR. Kā to noformēt - kā kompensāciju vai kā soda naudu? Kā šo kompensāciju vai soda naudu uzrādīt grāmatvedībā? Vai šāda veida kompensācijai jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN)?