09.03.2016. firma samaksāja avansu par pakalpojumiem 100% apmērā. Avansa rēķins izrakstīts bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), jo avansa saņēmējam tobrīd nebija PVN maksātāja statusa.

10.04.2016. avansa saņēmējs ieguva PVN maksātāja statusu, savukārt 05.05.2016. avansa saņēmējs sagatavoja pieņemšanas - nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem un izrakstīja firmai rēķinu, bet rēķinā norādīja PVN 21% apmērā, lai gan avansa rēķinā PVN vēl nebija.

Avansa saņēmējs atsakās grāmatvedībā pārrakstīt rēķinu un sagatavot to bez PVN, uzskatot, ka darbi izpildīti laikā, kad viņš jau ir kļuvis par PVN maksātāju. Tomēr maksātājs uzskata, kā šajā gadījumā jāņem vērā PVN uzskaites brīdis, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 120.pantu. Kam šajā situācijā ir taisnība?