Sabiedrība nejauši apmaksāja vienu pavadzīmi divas reizes. Preču pārdevējs naudu neatmaksāja, tāpēc mums nācās pārmaksu grāmatot kā avansa maksājumu. Neskaidrības rodas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Vai avansam par preci, kurai PVN tiek piemērots reversā kārtībā, vispār ir jāaprēķina PVN, un tas jānorāda PVN deklarācijā?