Preces tiek transportētas no Gulbenes uz ostu Rīgā, kur veic preču muitošanu eksportam. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi pakalpojumiem piemēro, ja uzsākta eksporta procedūra. Kā piemērot PVN transporta pakalpojumiem līdz Rīgas ostai (tanī brīdī sanāk, ka eksporta procedūra vēl nav iesākta)?