Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs saimnieciskās darbības vajadzībām ir iegādājies vieglo automobili ar piecām sēdvietām, kura iegādes vērtība bez PVN ir 40 909 eiro, bet PVN 21% apmērā – 8590,89 eiro. Sabiedrībai ir tiesības no budžetā maksājamās PVN summas kā priekšnodokli atskaitīt 50% par iegādātu vieglo pasažieru automašīnu, tas ir, 4295,45 eiro. Vai sabiedrība drīkst neatskaitāmo PVN daļu 4295,45 eiro iekļaut pamatlīdzekļa iegādes vērtībā? Vai no šīs summas var aprēķināt arī nolietojumu?