Vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 105.panta ("Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem") 4.daļas nosacījumus ir iespējams piemērot arī gadījumā, kad preču vai pakalpojumu saņēmējam ir izbeigta saimnieciskā darbība saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu?