Sabiedrība pārdod būvizstrādājumu par 1000 eiro. Par šo būvizstrādājumu pircējs 2019.gadā samaksāja avansu 50% apmērā, piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN) reversā kārtībā, taču preces piegāde notiks tikai 2020.gadā. Vai sabiedrībai šajā gadījumā jāpārdod viena prece ar divām PVN likmēm, proti, avansam jāpiemēro reversais PVN, bet atlikušajiem 50% no preces cenas – 21% PVN likme? Iepriekš, kad tika pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), visam darījumam piemēroja to pašu PVN likmi, kā saņemtajam avansam.