Zemnieku saimniecības (ZS) grāmatvedības nolikumā ar rīkojumu ir noteikts, ka iegādāto degvielu izlieto, apsaimniekojot lauksaimniecības zemes platības noteiktu hektāru skaitu. Informācija par lauksaimniecības zemes platību atrašanās vietu un aptuvenais attālums no saimniecības juridiskās adreses pievienota pielikumā. Iegādāto degvielu izlieto arī citu saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai organizatorisko jautājumu kārtošanai. Kā izlietoto degvielu norakstīt saimnieciskās darbības izdevumos?

Nolikumā noteikts, ka mēneša beigās tiek sastādīts kopējs akts par degvielas izlietojumu lauksaimniecības tehnikām un vieglajai automašīnai. Uz akta pamata tiek norakstīta izlietotā degviela. Kā šādā situācijā būtu pareizāk rīkoties ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) vieglās automašīnas degvielas izdevumiem? Vai es varu priekšnodokli atskaitīt pilnā apmērā, vai tomēr 50%, jo netiek iesniegta ikmēneša detalizēta maršruta atskaite par izlietoto degvielu?