Sveicināti! Vai mikrouzņēmuma īpašnieks var maksāt papildu sociālo nodokli par saviem darbiniekiem un kādā apmērā?


Atbild Dana Muceniece:  

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu ir ietvertas mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) summā[1], un atbilstoši mikrouzņēmuma deklarētajai darbinieka darba samaksai un MUN summai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nosaka darbinieka VSAOI objektu[2].

Mikrouzņēmuma darbiniekam[3], ja vien viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais, ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz 500 latu mēnesī[4]. Kārtību, kādā MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieki brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtību un šo iemaksu likmes nosaka MK 12.10.2010. noteikumi Nr.976 ''Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai''.

Līdz ar to pats mikrouzņēmuma īpašnieks, ja vien viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais, var papildus brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet viņš to nevar izdarīt par citiem saviem darbiniekiem.


[1] Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 8.pants, likuma ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' 5.panta 6.daļa
[3] fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists (Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punkts)
[4] Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta 5.daļa, MK 12.10.2010. noteikumu Nr.976 ''Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai'' 3.punkts