2020. gada nogalē – novembrī un decembrī – Eiropas Savienības Tiesa izskatīja vairākas lietas par pievienotās vērtības nodokli. Īsumā informējam par dažām no tām, jo nolēmumos sniegtās atziņas varētu būt noderīgas arī Latvijas pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem.