Jautājumi par nodokļu niansēm, fiziskajai personai pārdodot personīgo īpašumu, allaž ir aktuāli. Situācijas ne vienmēr ir viennozīmīgas. Kā rīkoties, piemēram, ja fiziskā persona pārdod sev piederošu iekārtu juridiskai personai?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā interneta vietnē ir publicējis uzziņu, kas datēta ar 06.04.2016. un adresēta fiziskajai personai par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normu piemērošanu personīgā īpašuma pārdošanai.

Iesniegumā par uzziņu iesniedzējs ir norādījis, ka tā īpašumā jau vairāk nekā 20 gadus ir lietota tehnoloģiskā līnija – rūpniecības iekārta, ko veido dažādu iekārtu, mašīnu, aparātu, aprīkojuma un instrumentu apvienojums (iekārta), kas paredzēta auzu pārslu ražošanai.

Tā kā iekārtai ir pieteicies pircējs – juridiskā persona –, iesniedzējs patstāvīgi ir veicis dažādus uzlabojumus iekārtas darbībai, papildinot iekārtu ar detaļām, mehānismiem un citu nepieciešamo aprīkojumu, lai to varētu pārdot. Ņemot vērā, ka iekārta ir specifiska un nav plaši izmantojama, tās cenu nosaka šādu iekārtu neesamība un konkrētā uzņēmuma vajadzība pēc iekārtas, līdz ar to tās pārdošanas vērtība pārsniegs 40 000 EUR. Iesniedzējs savā saimnieciskajā darbībā iekārtu nav izmantojis.