Tradicionāli vasaras mēneši ir atvaļinājumu sezona, un par to liecina arī būtisks Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu skaita samazinājums šajā periodā. 2017.gada jūlijā nolēmumu skaits ir mazāks nekā ierasts, savukārt augustā nav bijis neviena tiesas nolēmuma. Šajā rakstā aplūkošu 2 nolēmumus par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu un 1 par akcīzes nodokļa (AN) atbrīvojumu.

Sīkāks apraksts par rakstā minēto lietu apstākļiem, tiesas apsvērumiem, kā arī cita svarīga informācija latviešu valodā pieejama http://curia.europa.eu.