Aplūkojot pieejamo tiesas nolēmumu skaitu, secināms, ka 2018.gada janvāris un februāris nav bijis Eiropas Savienības Tiesai (EST) ražīgs laiks, jo šajā periodā publicēti tikai 3 spriedumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN). 2 prejudiciālie nolēmumi saistīti ar ļoti specifiskiem nodokļa piemērošanas aspektiem, tāpēc šoreiz sīkāk aplūkošu tikai 1 nolēmumu, kurš varētu būt saistošs PVN maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus. Konkrētajā gadījumā analizēts jautājums, pēc kādiem principiem noteikt, vai tiek sniegts 1 komplekss pakalpojums vai tomēr 2 atsevišķi pakalpojumi, kas ir svarīgi, ja kompleksais pakalpojums sastāv no pakalpojumiem, kam piemērojamas atšķirīgas nodokļa likmes.