Rakstā apkopota informācija par 2017.gada janvārī un februārī pieņemtajiem Eiropas Savienības Tiesas (EST) prejudiciālajiem nolēmumiem un spriedumiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) lietās.

Detalizēta informācija par rakstā minēto lietu apstākļiem, tiesas apsvērumiem, kā arī cita svarīga informācija latviešu valodā pieejama http://curia.europa.eu.