Lai gan pirmais 2020. gada pusgads bija piepildīts ar notikumiem, kas saistīti ar ārkārtējo situāciju, tiesvedības neapstājās, un pirmajos sešos mēnešos nākuši klājā vairāki Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi par nodokļu strīdiem – šajā rakstā īss ieskats interesantākajos spriedumos un svarīgākās atziņas.