Aptuveni pēdējā vai pusotra gada laikā tiesu praksē izdarīti jauni secinājumi un ieviestas jaunas tendences nodokļu lietās, turklāt vairākos jautājumos mainīta esošā judikatūra un pieņemti nodokļu maksātājiem labvēlīgi spriedumi. Aplūkošu priekšrocības, kas ieviestas ar jaunāko tiesu praksi, kā arī atziņas, kas turpmāk var radīt pārpratumus.

PVN priekšnodoklis

Nodokļu maksātājam nevar liegt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja Valsts ieņēmumu dienests (VID) nav konkrēti norādījis, ko nodokļu maksātājam vajadzēja darīt vairāk vai citādāk.

Pēdējā laikā tiesas ir stingrākas pret vispārīgām VID norādēm, ka nodokļa maksātāja veiktie darījumi nav ticami, līdz ar to VID ieskatā darījuma īstums vai konkrētais darījuma partneris ir apšaubāms un PVN priekšnodoklis nav atskaitāms. Labs piemērs ir Administratīvās apgabaltiesas 06.07.2016. spriedums lietā Nr.A420601312, kurā tiesa atzina, ka ir nepietiekami VID pamatot tikai darījumu iespējamo neesamību.