Lūdzu, komentējiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbildi par pievienotās vērtības nodokli (PVN) remontdarbiem uz kuģiem! Atbildē minēts, ka uzņēmumam ir tiesības piemērot PVN 0% likmi kuģiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja pakalpojuma sniedzēja rīcībā ir nepārprotami dokumentāri pierādījumi, ka kuģus, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, izmanto kuģošanai starptautiskajos ūdeņos un tie pārvadā pasažierus par atlīdzību vai tos izmanto komercdarbībai, zvejniecībai vai rūpnieciskai darbībai. Kas ir nepārprotami dokumentāri pierādījumi? Uzņēmuma rīcībā ir kuģa reģistrācijas apliecība, ka kuģis ir reģistrēts Belīzē, bet VID uzziņā norādīja, ka tas nav pierādījums.