Atjautības uzdevums: ja īpašnieks transportlīdzekli iznomā ārvalsts komersantam, kurš no viņiem ir nodokļa maksātājs? Šādu "uzdevumu" pirms dažiem mēnešiem nācās šķetināt tiesai. Lūk, arī secinājumi!

01.04.2016. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīja administratīvo lietu, ko bija ierosinājusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "ALD Automotive" (lietas Nr.A420568811, SKA-33/2016).

Lietas būtība

SIA "ALD Automotive" (pieteicēja) vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (nodoklis) atmaksu. Prasījums tika apmierināts tikai daļēji. Nodokļa atmaksa netika veikta par pieteicējas īpašumā esošo transportlīdzekli "Ford Focus", kam nebija reģistrēts turētājs, jo transportlīdzeklis bija iznomāts ārvalstu komersantam. Tāpat pieteicēja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā (transportlīdzekļu reģistrs) nebija deklarējusi, ka uz konkrēto transportlīdzekli attiecas nodokļa atbrīvojums, tādēļ VID uzskatīja, ka transportlīdzekļa īpašniekam šādos apstākļos ir jāmaksā nodoklis.