2015.gada nogalē Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija (ESAO) pabeidza darbu pie t.s. BEPS (Base Erosion and profit shifting) projekta, izstrādājot 13 gala ziņojumus ar ieteikumiem, kā uzlabot starptautisko nodokļu sistēmu un novērst peļņas pārvietošanu uz valstīm ar zemu vai neesošu uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Kā šādas izmaiņas varētu ietekmēt nodokļu maksātājus Latvijā?

Tā kā ESAO BEPS projekta rezultātā izstrādātie ieteikumi nav saistoši pasaules valstīm, t.sk. ESAO dalībvalstīm, kopējie projekta rezultāti būs tieši atkarīgi no katras valsts rīcības, to ieviešot, jo mūsdienu globalizētajā pasaulē iespēja nodibināt uzņēmumu citā jurisdikcijā ir vien dažu "klikšķu" un bankas pārskaitījumu attālumā.