Šajā rakstu ciklā piedāvājam īsu ieskatu būtiskākajās 2021. gada tiesu atziņās nodokļu jomā. Sāksim ar divām lietām, kurās Senāts nostiprina atziņu, ka nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšanai var izmantot netiešu pierādījumu kopumu.