Atskatoties uz 2021. gada būtiskākajām tiesu atziņām, šoreiz izskatīsim divas lietas par personas iekļaušanu riska personu sarakstā. Nepietiek konstatēt vienīgi to, ka personas darbības laikā ir izveidojies nodokļu parāds, jāvērtē arī personas attieksme pret nodokļu samaksas pienākumu, secina Senāts.