Noslēdzot rakstu ciklu par 2021. gada būtiskākajām tiesu atziņām nodokļu jomā, šoreiz izskatīsim trīs nozīmīgas tiesu lietas: par nodokļu maksājumiem maksātnespējas gadījumā, soda naudas samazinājuma piešķiršanu un nepamatotu audita termiņa pagarinājumu.