2021.gada nogalē Senāts pieņēma spriedumu lietā SKA‑314/2021, kurā tika vērtēti nodokļu maksātāja līdzdarbošanās pienākumi audita laikā un tā tiesības izvēlēties metodi cenu noteikšanai ar saistītajiem uzņēmumiem. Aplūkojam spriedumā pieņemtās atziņas, kas ir svarīgas nodokļu maksātājiem!