Izskatīsim vienu no 2022. gada sākumā Eiropas Savienības Tiesas (EST) lēmumiem, kurā tika skatīts jautājums, vai nodokļa maksātājs bija tiesīgs piemērot pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojumu ūdensdziedniecības centra sniegtajiem pakalpojumiem.