Vai aizdevuma līgums ir pielīdzināms attaisnojuma dokumentam grāmatvedībā? Vai iemesls, ka naudas līdzekļi ir nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ir pietiekams, lai nesamaksātu nodokļus? Izskatām tiesas atziņas!

Lietas būtība

Senāta Krimināllietu departaments 2022. gada 20. janvāra lietā SKK-12/2022 skatīja kasācijas sūdzību, kas tika iesniegta par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru persona tika atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma (KL) 217. panta 2. daļas par uzņēmējsabiedrībai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu viltošanu un pēc KL 218. panta 2. daļas par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā.