Lai gan vasaras vidus – jūlijs un augusts – parasti nav tik “ražīgs” arī Eiropas Savienības institūcijās, tomēr nav arī gluži tā, ka darbs vispār nenotiek. Arī Eiropas Savienības Tiesā šajā periodā ir pieņemti pāris nolēmumi, par kuriem ir vērts uzzināt ko vairāk.