Esošais Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējums finanšu un arī apdrošināšanas darījumiem ir spēkā no 1977.gada un tas ir praktiski nemainīgs visus šos gadus. Savukārt direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) ieviestais nodokļa atbrīvojums, protams, nav viennozīmīgs, tomēr ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2007.gada 19.aprīļa spriedumu lietā C-455/05 ir nostiprināta atziņa, ka finanšu darījumu atbrīvojuma pamatmērķis, ir atvieglot nodokļa uzlikšanas bāzes, kā arī atskaitāmā PVN summas noteikšanu, un novērst patēriņa kredīta izmaksu pieaugumu.