Vasarā dažādi skolēnu ārpusskolas pasākumi ir ļoti pieprasīti un iecienīti - vai tās būtu nometnes vai ekskursijas, vai sporta, mākslas nodarbības, vai svešvalodu kursi. Tāpēc vietā ir aplūkot kārtējo Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu ārpusskolas pasākumiem.

Lietas būtība

2022.gada 28.aprīļa spriedumā lietā C-612/20 EST kārtējo reizi izskatīja jautājumu par atbrīvojumu no PVN, kas piemērojams pakalpojumiem, kuri saistīti ar bērnu vai jauniešu izglītību un skolas vai universitātes izglītību, – konkrētajā gadījumā tā bija izglītības pakalpojumu sniegšana papildu skolu programmai. Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumā PVN atbrīvojums izglītībai noteikts 52.panta 1.daļas 12.apakšpunktā.