Vai Valsts ieņēmumu dienests nodokļu audita rezultātu apstrīdēšanas procesā drīkst aprēķināt papildu nodokļus un piemērot tiem soda naudu? Izskatām Senāta lēmumu!

2022.gada 15.februārī Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma rīcības sēdes lēmumu strīdā par to, vai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apstrīdēšanas procesā papildu aprēķinātam nodoklim ir piemērojama soda nauda .

Lietas būtība

Lai vieglāk izprastu Senātā izskatītās lietas mūs interesējošo strīda daļas būtību, iedomāsimies situāciju, kad VID ir veicis kādam nodokļu maksātājam kontroles pasākumu – nodokļu revīziju (auditu) vai datu atbilstības pārbaudi –, pēc kura šim nodokļu maksātājam ar attiecīgo VID lēmumu (sākotnējais lēmums) noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā: uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), nokavējuma nauda un soda nauda.