Vai partneris nereģistrētā laulībā ir tiesīgs saņemt dāvinājumu un nemaksāt par to iedzīvotāju ienākuma nodokli? Senāts kādā 2023.gada lietā meklēja atbildi uz šo jautājumu. Ņemot vērā, ka Latvijā partnerības institūta tiesiskais regulējums tapis ļoti gausi, viedokļu atšķirības ir redzamas arī tiesu spriedumos.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Partnerības institūta rašanās vēsturi.
  • Kuros gadījumos partneriem nereģistrētā laulībā ir tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus.
  • Kā tiesa tulko Satversmes tiesas spriedumu atkarībā no tā, vai starp partneriem laulība ir reģistrēta vai nav un vai attiecības ir starp viendzimuma vai dažāda dzimuma pārstāvjiem.