Ārzemju partneru piesaiste transportlīdzekļu tirdzniecībā var izraisīt Latvijas komersantiem neplānotus nodokļu riskus, kā tas notika tiesu lietā par Latvijā reģistrētās automašīnas realizāciju Rumānijas pircējam ar Vācijas partnera autosalona starpniecību.