Vai reklāmas pakalpojumus var uzskatīt par nesaistītiem ar saimniecisko darbību tāpēc, ka tie, nodokļu administrācijas ieskatā, ir pārāk dārgi un nav nepieciešami ienākumu gūšanai? Un vai drīkst koriģēt samaksāto nodokli, ja samaksa tiek veikta pa daļām? Izskatām pagājušā gada nogalē publicētos Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus!