Lai gan Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūra attiecībā uz krāpnieciskiem darījumiem jau ir šķietami plaša, tomēr EST izskatāmo lietu skaits nemazinās, un 2022.gada nogale nebija izņēmums. Neskarot konkrēto lietu apstākļus, šoreiz tikai par principiem pievienotās vērtības nodokļa krāpniecībā, uz ko EST norādīja divu lietu nolēmumos.