Šoreiz apskatīsim retāk sastopamu nozari – dabas resursu lietošanu – un sankcijas, ko piemēro Valsts vides dienests, konstatējot vides aizsardzības prasību pārkāpumus. Īpaši saistoši tas ir uzņēmējiem, kas nodarbojas ar, piemēram, zemes dzīļu izmantošanu un atbilstoši normatīvajiem aktiem ir tiesīgi saņemt vides aizsardzības noteikto atļauju.