2022. gada 20. janvāra lietā C-90/20 Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēmusi nolēmumu par to, vai konkrētajā tiesiskajā situācijā iekasētā soda nauda ir uzskatāma par darījumu, kam piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN). Izskatām šo lietu!