2023.gada 9.oktobrī Augstākās tiesas Senāts pieņēma spriedumu lietā A42-00784-23/3, ar kuru tika mainīta kārtība, kā turpmāk Valsts ieņēmumu dienests un tiesa skatīs lietas par nodokļu maksātāju tiesībām atgūt pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli.

Lai izprastu, kas tieši ir mainījies, vispirms jāpievēršas iepriekš spēkā esošajai praksei.

Kā bija iepriekš?

Daudzus gadus valdīja uzskats, ka tad, kad personai rodas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa, lūdzot to atmaksāt vai novirzīt citu nodokļu nomaksai, persona pēc būtības lūdz piešķirt sev vēl nepiemītošas tiesības uz šo PVN pārmaksu, tādēļ Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atteikums (jebkādu iemeslu dēļ) PVN atmaksāt neko nemaina personas tiesiskajā stāvoklī.

Līdz ar to, ja VID atteica PVN atmaksu, persona varēja jebkurā laikā vēlreiz vērsties ar iesniegumu iestādē, atkārtoti izsakot lūgumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu jeb lēmumu, ar kuru tiek atzītas personas tiesības uz samaksātā PVN atskaitīšanu priekšnodoklī un pārmaksātā PVN atmaksu. Turklāt personai nebija jānorāda uz kādiem īpašiem jaunatklātiem apstākļiem vai citādi jāpamato, kāpēc iestādei ir jāuzsāk administratīvā lietvedība atkārtoti. Savukārt VID nedrīkstēja atteikt izskatīt šādu iesniegumu pēc būtības.