Pagājušā gada beigās Eiropas Savienības Tiesa izskatīja divas lietas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu specifiskai nodokļa maksātāju kategorijai – PVN grupai. 2022.gada 1.decembra lietās C‑141/20 un C-269/20 tika skatīti jautājumi par Vācijā reģistrētas PVN grupas nodokļa piemērošanas praksi. Apskatām šīs lietas sīkāk!