2018.gada grozījumos likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2pantā tika paredzēta atbildība par transfertcenu dokumentācijas prasību pārkāpumiem. Šie grozījumi piemērojami darījumiem, kas veikti, sākot ar 2018.gadu. Šobrīd tiesā jau tiek skatītas pirmās lietas, kurās Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmantojis tiesības sodīt nodokļu maksātājus par pārkāpumiem saistībā ar transfertcenu dokumentāciju.

Izlasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādos gadījumos VID var uzlikt soda naudu par pārkāpumiem transfertcenu dokumentācijas iesniegšanā, par kādiem pārkāpumiem sodu var piemērot.
  • Kāpēc ir svarīgi precīzi noteikt pārkāpuma sastāvu.
  • Kā virzās pati pirmā administratīvā lieta par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas pārkāpumiem, kurā VID piemēroja soda naudu maksimālajā apmērā – 100 000 eiro.